Nederlands Opleidingsinstituut voor EFT Toepassingen
/

 

 

De opleiding is voor mensen met een professionele achtergrond die EFT willen gaan toepassen op hun cliënten. De meeste deelnemers hebben daarom een relevante professionele achtergrond. Sommigen, echter, hebben die achtergrond nog niet maar zijn wel van plan om een eigen praktijk te beginnen op termijn. Ook zij zijn welkom met de aantekening dat deze opleiding niet opleidt tot therapeut maar traint in de techniek EFT. Deze laatste zullen dus ook naar andere opleidingen moeten kijken om zichzelf coach of therapeut te kunnen gaan noemen. De opleiding bestaat uit vijf blokken van twee dagen en vervolgens 1 of 2 losse lesdagen in de maand (en) erna voor oefenen, supervisie en het toetsen van de voortgang. In deze opleiding wordt Gold Standard EFT™ onderwezen. Essentieel in de training van Novet is het juist gebruiken van de techniek, het analyseren van de hulpvraag en strategische keuzes in de behandelaanpak, bijzondere vormen en ten slotte ook een duidelijk accent op het omgaan met heftige trauma’s. Je leert uitvoerig hoe je hertraumatisering voorkomt en hoe je het proces voor getraumatiseerde cliënten zo soepel mogelijk kunt laten verlopen.  Ook gaan we uitvoerig in op wat de werkingsmechanismen van (emotionele) stress is en hoe EFT daarop ingrijpt.

Elk blok is voorzien van een uitgekiend lespakket met oefeningen en een toets. Dit lesmateriaal heeft een logische opbouw, gericht op het verkrijgen van diep inzicht in de werking van EFT en het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden om de verschillende EFT technieken te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten. Zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden worden getoetst. De opleiding is zo gestructureerd dat je gaandeweg alle verplichtingen voor de certificering als huiswerk maakt, zodat je aan het einde meteen gecertificeerd kunt worden.

De inhoud van de de opleiding is als volgt:

Blok 1:

Achtergrondkennis en een eerste inzicht in de werkingsmechanismen van EFT, het aanleren van het Gold Standard EFT basisprotocol, het ervaren van EFT als zelfhulpmiddel;

Blok 2:

Uitdiepen van de kennis van EFT, het werken met anderen en het aanleren van technieken voor het behandelen van trauma’s;  

Blok 3:

Aanleren en oefenen van speciale technieken en het toepassen van EFT bij specifieke doelgroepen;

Blok 4:  

Verdieping van de strategieën voor een meer gestructureerde aanpak van de (complexe) problematiek van de cliënt, aandachtspunten bij het behandelen van PTSS, werken met negatieve overtuigingen, richtlijnen voor professionele praktijkvoering, surrogaat kloppen en casuïstiek van deelnemers;

Blok 5:

Het verder uitdiepen van het professioneel en effectief behandelen van cliënten met EFT (EFT meesterschap), EFT voor verslavingen, EFT met kinderen en EFT met groepen.


agenda EFT opleiding Nederland
agenda EFT opleiding België